สามารถซื้อที่โรงงาน (บริษัท ซีลอนฟาร์มาซี จำกัด) เลยได้ไหม

โรงงานไม่รับจัดจำหน่ายครับ แต่สามารถหาซื้อยาได้ที่ร้านขายยาที่อยู่ตรงข้าม

Author: admin

Leave a Reply